Contact form Worldwide locations

Verhoog betrouwbaarheid, flexibiliteit en efficiency

  • SEW image

Rendabele productie

Of een systeem rendabel is, wordt – zowel in de planningsfase als tijdens de productie zelf – meestal alleen afgemeten ten opzichte van de investeringskosten die idealiter zo laag mogelijk moeten zijn. Nochtans maken toenemende energiekosten pijnlijk duidelijk dat de levenscycluskosten en de ‘total cost of ownership’ (TCO) niet kunnen worden genegeerd.

Bespaar op materiaal, arbeidsuren en energie

Er is geen betere reden om decentrale-installatieconcepten een kans te geven bij het optimaliseren van steeds grotere productiefaciliteiten. Wij zijn ervan overtuigd: als decentrale installatie effectief wordt gepland en geïmplementeerd én energiezuinige aandrijftechnologie wordt ingezet, dan zijn de voordelen van deze investeringen tot ver in de toekomst voelbaar. Bedrijfskosten nemen gestaag af, terwijl energie- en onderhoudskosten worden geoptimaliseerd, waardoor de totale productiekosten steeds voordeliger worden. Concepten van decentrale installatie genereren bijgevolg een aantrekkelijke investeringsopbrengst voor systeemontwerpers en operators.

Waarom de keuze voor decentraal en wat is het verschil met centraal?

Een korte uitleg van centrale en decentrale techniek


Centraal concept bij aandrijftechniek

In de meeste gevallen worden de frequentieregelaars in de schakelkast geplaatst. De schakelkast moet hiervoor groot genoeg zijn; en vaak is ook extra koeling nodig, omdat de frequentieregelaars warmte genereren.

Daarnaast heeft iedere motor in het veld een eigen motorkabel die aangesloten wordt op een frequentieregelaar in de kast. Heeft u ook nog een rem, thermistor en/of encoder op de motor, dan betekent dit ook weer extra kabels.

Ook voor de I/O in de machine zijn kabels nodig. Hiervoor wordt meestal een veldbus toegepast, oftewel al een stapje in de richting van het decentrale concept.

.


Decentraal concept bij aandrijftechniek

Bij decentrale aandrijftechniek wordt de frequentieregelaar op of in de buurt van de motor geplaatst. Er zijn dan minder componenten nodig in de schakelkast en hierdoor kan de schakelkast kleiner worden, is er minder installatiewerk en minder tot geen koeling nodig.

Vanuit de schakelkast wordt er een voedingskabel gelegd naar de eerste motor, samen met een veldbuskabel voor de aansturing. Deze worden daarna doorgelust naar de tweede motor, derde motor enz..

Extra kabels voor rem, thermistor en encoder zijn niet nodig, want deze worden intern in de decentrale regelaar verwerkt en de status hiervan wordt via de veldbus naar de plc of besturing gestuurd.

Ook de I/O in de machine kunnen worden aangesloten op de decentrale frequentieregelaar; dit scheelt weer een aantal remote I/O-modules.

Door het decentrale concept zijn er niet alleen minder kabels nodig, maar ook de totale lengte van de kabels wordt behoorlijk gereduceerd. Dit betekent dat veel minder tijd moet worden besteed aan het leggen en aansluiten van kabels. En dit scheelt weer geld.

We willen graag met u meedenken of dit voor uw toepassing ook een passende oplossing is.

Een mooie stap naar modulaire machine bouw !

.

.

Voordelen van decentrale aandrijftechniek:

Tot 60% reductie installatie- en materiaalkosten

SEW image

Vooral in grote productiefabrieken kunnen decentrale installatieconcepten aanzienlijke kostenreducties bewerkstelligen. In vergelijking tot centrale oplossingen is bij ‘decentraal’ minder ruimte nodig voor schakelkasten en is aanzienlijk minder bekabelingswerk noodzakelijk. De schakelkasten zijn al geïntegreerd in de decentrale SEW-aandrijfcomponenten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het MOVIGEAR® mechatronische aandrijfsysteem of de DRC.. elektronische motor slechts één kabel voor energie- en informatieoverdracht nodig heeft (SNI-principe: Single Line Network Installation).

Minder kabels

De schakelkast is ook sneller te installeren en uit te breiden. Het doorlussen van twee kabels is voldoende voor de uitbreiding vanwege het decentrale concept. Hierdoor dalen de kosten voor bekabeling en zijn er minder kabelgoten nodig. En minder kabels betekent minder koper en dus beter voor het milieu. De engineering van de installatie- en kabelschema’s is ook eenvoudiger en er is een kleinere kans op foutieve aansluitingen bij het installeren door minder installatiewerkzaamheden en door voorgeconfectioneerde kabels, dus besparing op de opstartkosten.

50% minder energie

SEW image

De fabricerende en verwerkende industrieën zijn twee van ’s werelds grootste energieverbruikers. Ongeveer twee derde van deze energie wordt gebruikt voor elektrische aandrijftechniek. Geschat wordt dat tot 90% van de gevolgkosten in de elektrische aandrijftechniek – uitgaven aan productiemachines en fabrieken of intern transport van goederen – kunnen worden toegeschreven aan energiekosten. Dat betekent dat aanzienlijk kan worden bespaard als de energiekosten in deze sectoren kunnen worden verlaagd.

Tot 50% minder energie met decentraal

Door het combineren van energie-efficiënte mechanische en elektronische componenten in decentrale en compacte aandrijfsystemen en het implementeren van deze oplossingen in decentrale installatieconcepten, bereiken wij opmerkelijke resultaten op het gebied van energiebesparing. Kijk naar onze ‘decentrale’ toepassingen in de productie-industrie die het energieverbruik tot wel 50% verminderen. Bijvoorbeeld in de voedings- en drankindustrie of in de logistiek op vliegvelden dalen de downtime- en onderhoudskosten, net als de gevolgkosten voor ombouw, uitbreiding en hergebruik, om nog maar te zwijgen van de verbeterde ‘return on investment’ (ROI).

Bespaart tijd, vergroot beschikbaarheid

Tijd is geld, en dus speelt tijd een belangrijke rol in een operationele fabriek. Decentrale aandrijf- en automatiseringsconcepten zijn modulair ontworpen en de gestandaardiseerde componenten en functies bieden aantrekkelijke voordelen, zoals:

  • kortere planning- en installatietijden
  • kortere opstarttijden
  • minder onderbrekingen en stilstandtijd
  • snelle ombouw, modificaties en uitbreidingen
  • grotere beschikbaarheid van het systeem

Als systeemontwerpers of -operators ook de energiebesparingsmogelijkheden van mechatronische aandrijfsystemen in ogenschouw nemen, wordt het rendement van decentrale installatieconcepten nog duidelijker.

Last visited