Energiebesparing met MOVIGEAR® performance

  • SEW image

50% minder verlies

Er zijn nauwelijks verliezen in het systeem, o.a. vanwege de permanent-magneetmotor en minimale bekabeling. Zelfs inclusief de tandwielkast heeft de MOVIGEAR® 50% minder verlies dan de minimaal gestelde norm aan IES2.

IE-normen

In de aandrijftechniek hebben we te maken met verschillende energieklassen-normeringen. De Ecodesign-richtlijn is het huidige wetgevingskader dat de eisen bevat waaraan alle energiegerelateerde producten in de huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren in de Europese Unie moeten voldoen.

De richtlijn moet ervoor zorgen dat fabrikanten het energieverbruik en de milieueffecten van hun producten verkleinen door minimale energierendementsnormen op te stellen. Deze eisen worden geleidelijk aangescherpt.

Een bekende norm is de IE-klasse-normering van elektrische draaistroommotoren. Denk hierbij aan de huidige IE3-normering op draaistroommotoren boven 0,75 kW motorvermogen. De IE-normering is vastgelegd in de normen IEC600034-30-01 voor direct op het net aangesloten motoren en IEC600034-30-02 voor in snelheid geregelde motoren.

Daarnaast wordt een nieuwe norm actueel, namelijk de IES-aandrijfsysteem-norm. Deze norm beschrijft het complete aandrijfsysteem van motor inclusief regelaar met bekabeling, dus van het complete elektrische aandrijfcomponent in een aandrijfsysteem. Het voordeel hiervan is dat de werkelijke verliezen worden doorberekend, van de elektrische invoer tot en met de omzetting van elektrische in mechanische energie.

De klasse-normering loopt van IES0 t/m IES2.

IE5-norm MOVIGEAR® performance

De nieuwe MOVIGEAR® C is voorzien van een energiezuinige motor. Deze motor voldoet aan de komende IE5- regelgeving. De minimale richtlijnen betreffen de opgegeven efficiency per vermogensklasse waarin de desbetreffende MOVIGEAR®-vermogenstypen zich bevinden.

In de tabel ziet u dat de MOVIGEAR®-generatie C ver boven de minimaal gestelde norm zit. Dit resulteert voor continu bedrijf in grote besparingen in vergelijking met standaard IE3 asynchrone motoren.

Close table
  MOVIGEAR® Min. Efficiency IE5 SEW image
MGF..2 performance 88,9% 85,1%
MGF..4 performance 92,4% 87,3%
MGF..4XT performance 93,9% 88,7%
We have stored a table for you here.

Forse rendementsbesparingen

Testen tonen aan dat met de MOVIGEAR® forse rendementsbesparingen kunnen worden gerealiseerd ten opzichte van een klassieke aandrijflijn.

In onderstaande figuur (links) wordt een standaard motorreductor, bestaande uit een wormwielkast en een 1,5 kW-motor, aangestuurd met een frequentieregelaar. Deze aandrijflijn levert afhankelijk van het toerental en belasting een rendement op van 30% tot en met 66%.

Wanneer deze aandrijflijn wordt vervangen door een MOVIGEAR® performance levert deze een totaalrendement van 68% tot en met 88%. Het mechatronische aandrijfconcept MOVIGEAR® performance levert in vergelijking met een standaard asynchrone motorreductor met frequentieregelaar een energiebesparing op van 25% tot en met 55%.

Contact
Service

Last visited