General Terms and Conditions


Algemene verkoopvoorwaarden van SEW EURODRIVE B.V. (SEW) – 02.2024

Een digitale versie van de algemene verkoopvoorwaarden kan worden gedownload via onderstaande link. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar voorwaarden@sew-eurodrive.nl

Algemene verkoopvoorwaarden van SEW EURODRIVE B.V. (SEW)   (PDF, 366 KB) (link naar pdf bestand)


Algemene condities / Toepassing (1.1 t/m 1.3)

  • De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SEW en op alle overeenkomsten waarbij SEW aan de klant goederen en/of diensten levert.
  • De algemene condities (hoofdstuk 1) zijn altijd van toepassing en de overige voorwaarden (hoofdstuk 2 en 3) hebben alleen betrekking op de aangegeven soort leveringen en gelden daarbij aanvullend op de algemene condities.
  • De algemene voorwaarden, zoals inkoop- of ordervoorwaarden, van de klant zijn nimmer van toepassing, tenzij deze door SEW uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Algemene condities / Betalingsvoorwaarden (1.8)

  • Alle facturen van SEW zullen door de klant worden betaald conform de op de factuur of in de overeenkomst vermelde betalingsvoorwaarden. Indien er geen betalingscondities zijn vermeld zal de klant binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling van de facturen door de klant zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of compensatie.


Algemene voorwaarden orders via Online Support as of 01-04-2024

Bij het plaatsen van een order via Online Support zijn de algemene verkoopvoorwaarden van SEW EURODRIVE van toepassing, tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen. Door u gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Voordat we een gebruiker toestemming geven om online te bestellen, vragen we de gebruiker een overeenkomst te ondertekenen waarin staat dat hij op de hoogte is van de algemene voorwaarden, kennis heeft van onze producten, weet hoe deze configureert, en het proces van online bestellen begrijpt.

Terms and Conditions Online Support   (PDF, 42 KB)


SEW-EURODRIVE subsidiaries and branches outside of the Netherlands

The respective local general (delivery) terms and conditions apply for transactions with customers of SEW-EURODRIVE subsidiaries and branches: