RSS feed

SEW betrokken bij proefopstelling TU Delft

07/26/2019

SEW is betrokken bij de proefopstelling van TU Delf voor een baanbrekend onderzoek naar beweegbare bruggen.

Modellen in de praktijk testen

De proefopstelling (zie foto) – geopend op 27 juni – dient om onderzoek te doen naar de krachten op het bewegingswerk in beweegbare bruggen, dus hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken. Op basis van de resultaten kunnen betere inschattingen worden gemaakt van de levensduur van een brug, en dus wanneer een brug (of onderdelen ervan) gerenoveerd of vervangen moet worden. Dit heeft financiële voordelen en komt de veiligheid ten goede.