RSS feed

Mechatronische aandrijvingen en Smart Maintenance

06/07/2017

Smart Maintenance. Voortaan gaan componenten, machines en installaties met hun omgeving communiceren. Dat brengt ook veranderingen voor het onderhoud met zich mee. SEW-Eurodrive biedt met DriveRadar een functie aan voor de bewaking en analyse van de aandrijftechniek.

Trends als Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) of Cyber-Physical Systems (CPS) bepalen vandaag de dag de technologische agenda van vele industriële bedrijven. Componenten, machines, installaties, zelfs hele fabrieken zullen straks over ondernemingsgrenzen heen worden geïntegreerd in een digitaal netwerk.

SEW werkt al jaren aan de vormgeving van de fabriek van morgen. Haar systeemoplossingen op het gebied van Industrie 4.0 zijn consequent gericht op vergroting van productiviteit en de ergonomische ondersteuning van de mens. Smart Maintenance, of Maintenance 4.0, neemt daarbij een sleutelpositie in. Operators krijgen een tool in handen waarmee zij onderhoudsmaatregelen kunnen afstemmen op de daadwerkelijk opgetreden slijtage. DriveRadar is SEW’s opzet voor een alomvattend digitaal beeld van aandrijfcomponenten en systeemoplossingen met het doel de klant inzage te geven in aandrijfcomponenten, systeemoplossingen en processen.

Vooral het belang van onderhoud is vanwege de groeiende dynamiek en complexiteit van productieprocessen en technologische mogelijkheden fors toegenomen. Het vormt nog steeds een belangrijk en in veel bedrijven nog onontgonnen middel voor het vergroten van de toegevoegde waarde. Als onverwachte productiestilstand kan worden vermeden, leidt dat direct tot een grotere beschikbaarheid. In de nieuwe mechatronische tandwielkast (MIG), die in 2015 werd gelanceerd, zijn al DriveRadar-functionaliteiten geïntegreerd. Relevante informatie wordt uit verschillende gegevensbronnen gedestilleerd. Vooral de integratie van sensoren (bijvoorbeeld temperatuursensoren voor het meten van de reductor-, olie- en elektronicatemperatuur) is een wezenlijk bestanddeel van het nieuwe MIG-systeem.

Voortaan wordt de in het aandrijfsysteem gegenereerde informatie (bijvoorbeeld trends) duidelijk en gebruikersvriendelijk gevisualiseerd en via moderne analysemethodes (‘machine learning’) verwerkt. Met DriveRadar kunnen operators – ook op afstand – steeds zien hoe een systeem zich in de praktijk gedraagt en of onderhoud nodig is. Zo staat hun een hele reeks meerwaarden en mogelijkheden tot optimalisatie ter beschikking. Denk bijvoorbeeld aan een betere transparantie van de inzet- en bedrijfsvoorwaarden van de betreffende aandrijving, een grotere beschikbaarheid van het totale systeem, een verbeterde planbaarheid van onderhoudsmaatregelen, een kleinere behoefte aan voorraad van reserveonderdelen en de mogelijkheid tot procesoptimalisatie.

Werelds eerste frequentiegeregelde plug & play industriële tandwielkast

DriveRadar wordt straks ook bij andere SEW-componenten en systeemoplossingen ingezet, om zo operators te ondersteunen, uitval te voorkomen en processen te optimaliseren. Op grond van karakteristieke kenmerken van alle relevante componenten worden zinvolle aanbevelingen voor acties gedaan. SEW heeft daarnaast een wereldwijd servicenetwerk en servicemodules, toegespitst op individuele behoeftes.

Het nut van het DriveRadar-concept zal tot uiting komen in een aanzienlijk gestegen productiviteit. Ongeplande productiestilstanden kunnen worden voorkomen, terwijl onderhoudsmaatregelen doelbewust ingepland kunnen worden aan de hand van de continue monitoring van specifieke kenmerken.

Bij de ontwikkeling van DriveRadar stond een intuïtieve gebruiksvriendelijkheid voorop. Deze gaat verder dan puur optische kenmerken en de bediening van software. Denk bijvoorbeeld ook aan de eenvoudige en intuïtieve installatie. De klant kan zich nu op de eigen kernprocessen concentreren, want alle noodzakelijke onderhoudsmaartegelen worden betrouwbaar en deskundig van hem overgenomen.